robot là gì? Nguyên lý hoạt động của robot

robot là gì? Nguyên lý hoạt động của robot

Robot là gì? Robot là một thiết bị điện tử tự động hoặc máy tính có khả năng thực hiện các tác vụ một cách độc lập hoặc theo sự điều khiển của con người. Robot thường được lập trình để thực hiện công việc cụ thể hoặc thao tác trong một môi trường nhất … Đọc tiếp

Thu hoạch hiệu quả là gì? Tìm hiểu Thu hoạch hiệu quả chi tiết nhất 2023

Thu hoạch hiệu quả là gì? Thu hoạch hiệu quả là quá trình thu thập, sử dụng và tận dụng các nguồn tài nguyên một cách hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu đã định trước. Quá trình này được thực hiện nhằm tối ưu hóa hiệu suất và kết quả từ công việc được … Đọc tiếp