Vector giữa là gì? Ứng dụng của vector giữa trong toán học và vật lý

Định nghĩa và tính chất của vector giữa

Ứng dụng của vector giữa trong toán học và vật lý

Cách tính và biểu diễn vector giữa trong không gian hai chiều và ba chiều