Thu hoạch là gì? Tìm hiểu về Thu hoạch chi tiết nhất 2023

Thu hoạch là gì? Thu hoạch là quá trình cuối cùng trong quá trình sản xuất nông nghiệp, khi các thực vật hoặc động vật được thu thập hoặc giết mổ để sử dụng, tiêu thụ hoặc chế biến. Thu hoạch thường được thực hiện khi các sản phẩm nông nghiệp đã đạt được trưởng … Đọc tiếp

Gieo trồng là gì? Tìm hiểu về Gieo trồng chi tiết nhất 2023

Gieo trồng là gì? Gieo trồng là quá trình đặt hạt giống hoặc cây trồng vào trong đất nhằm tạo ra những vườn cây, cánh đồng hoặc khu vực trồng trọt trong nông nghiệp. Quá trình này đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất nông nghiệp nhằm cung cấp thực phẩm, nguyên liệu … Đọc tiếp

Cây trồng là gì? Tìm hiểu về Cây trồng chi tiết nhất 2023

Cây trồng là gì? Cây trồng trong nông nghiệp là các loại cây được trồng và chăm sóc để thu hoạch sản phẩm. Cây trồng bao gồm các loại cây lương thực như lúa, ngô, đậu, cây công nghiệp như bông, ớt, sao và các loại cây trái như xoài, cam, chuối. Để có được … Đọc tiếp